Hướng dẫn các bước để cấp lại mật khẩu đăng nhập:

Bước 1: Bạn sẽ nhận được một liên kết trong email để xác nhận yêu cầu đổi mật khẩu.

Bước 2: Mật khẩu mới sẽ được tạo và gửi về email cho bạn.

Bước 3: Bạn sẽ dùng mật khẩu mới đó để đăng nhập và đổi lại mật khẩu cho riêng mình trong mục Tài khoản --> Thay đổi mật khẩu 

Vui lòng nhập “địa chỉ email” đã đăng ký trong tài khoản của bạn vào ô bên dưới.👇👇👇